Menu

In dossiers met een familiale inslag, streeft De 3 Advocaten advocatenkantoor ernaar u raad te geven, en u bij te staan in een onderhandelings- of verzoeningspoging, om in de mate van het mogelijke een lange procedure te vermijden.

Er wordt getracht op een professionele, doch empathische manier na te gaan of een regeling in der minne tot de mogelijkheden behoort. Hoe sneller wordt geageerd, hoe meer een onderhandeling kans heeft op slagen. Het streven naar een akkoord is ingegeven door het stabiliserende effect hiervan, hetgeen niet in het minst in het belang is van de betrokken kinderen.

Vaak is een procedure de enige uitweg, waarbij wij u van begin tot einde bijstaan. De meerwaarde van een advocaat is de mogelijkheid tot vertrouwelijke onderhandelingen en bemiddeling. Komt er geen minnelijke regeling tot stand, dan kan De 3 Advocaten advocatenkantoor u vertegenwoordigen voor de bevoegde Rechtbank, waarbij onze gespecialiseerde kennis van groot belang is.

In elk geval streven wij naar familiale en financiƫle zekerheid op het einde van de rit.

Contacteer ons