Menu

De 3 Advocaten advocatenkantoor behandelt alle aangelegenheden van persoonlijke en familiale aard en staat u bij in de vele vragen die een nieuwe relatie, een relatiebreuk, een echtscheiding, een overlijden, … met zich meebrengt.

Heeft u recht op onderhoudsgeld? Wat met het verblijf van de kinderen? Wat met de voormalige gezinswoning? Is het zinvol een huwelijkscontract op te maken?

De 3 Advocaten advocatenkantoor garandeert u een professionele, doch ook persoonlijke en discrete dienstverlening, waarbij ten zeerste aandacht wordt besteed aan de gevoeligheden dewelke eigen zijn aan familiale dossiers.

Sedert 1 september 2014 worden familiale geschillen door de Familierechtbanken behandeld. De familierechtbank is onderdeel van de Rechtbank van Eerste Aanleg, en bestaat uit drie kamers: de familiekamer, de jeugdkamer en de kamer voor minnelijke schikking. In iedere kamer zijn er gespecialiseerde magistraten die zich buigen zich over de familiale geschillen. Waar vroeger diverse rechtbanken bevoegd waren, wordt met de oprichting van de familierechtbank de behandeling van familiedossiers gecentraliseerd. Bovendien heeft de wetgever de bemiddeling aangemoedigd en worden kinderen meer betrokken.

Mocht u omtrent een familiaal dossier vragen hebben of wenst u een consultatie met advocaten gespecialiseerd in het familierecht, kan u steeds met ons contact opnemen.

Contacteer ons